Ouders

Inloggen ouderportalen

Als ouder/verzorger kunt u hier inloggen in de de diverse portalen. De handleidingen kunt u vinden onder downloads.

 

Onderwijs-Ouderportaal

Kinderopvang & Siem

TSO

 

SOLraad

In de SOLraad zitten vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraad (MR), de oudercommissie (OC) en ondernemingsraad (OR). De SOLraad bestaat uit ouders en medewerkers van SOL Ambacht. De directeur is adviserend lid.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de SOLraad dan kunt u een mail sturen aan: solraadva@solambacht.nl

 

Notulen SOLraad
September 2022
November 2022

 

De activiteitencommissie (AC)

De AC werkt onder de paraplu van de SOLraad en werkt samen met het team aan de verschillende SOLactiviteiten. De AC kan adviezen uitbrengen aan de SOLraad. Verder organiseert en ondersteunt de AC, in samenwerking met ouders en medewerkers, activiteiten voor kinderen zoals sint- en kerstviering en de Koningsspelen. De benodigde financiën worden door de MR ter beschikking gesteld.

 

LKR nummers

SOL Villa Ambacht
• Kinderopvang, peuterspeelgroep, Siem: 951920315

• Buitenschoolse opvang IJdenhove: 173579620
• Buitenschoolse opvang Jan Wissenlaan: 196900244

 

GGD

Inspectierapporten SOL Ambacht

Belastingdienst

Ouders kunnen een tegemoetkoming krijgen in de opvangkosten en deze aanvragen bij de belastingdienst. Voor de aanvraag heeft u altijd het aantal opvanguren per maand en het uurtarief nodig. Op de site van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. De belastingdienst doet er minimaal 8 weken over om een aanvraag af te handelen, dus houdt u er rekening mee dat als u de tegemoetkoming wilt aanvragen, u dit tijdig doet.

 

De tarieven kunt u vinden onder downloads.

 

Klachtenreglement SOL Ambacht

Bij SOL Ambacht streven wij naar een prettige en veilige omgeving zowel voor de kinderen, de ouders, de werknemers en derden. Een omgeving waarbinnen wij open met elkaar communiceren en elkaar in alle vrijheid kunnen aanspreken. Toch kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat. Voor dat moment hebben wij een regeling opgesteld. Deze vindt u hier.

 

Adres

unit A&B [0-6 jaar]

IJdenhove 236

3341 RL Hendrik-Ido-Ambacht

 

unit C|D|E [6-14 jaar]

Jan Wissenslaan 9

3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht

 

Postbus 243

3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten, zoals de SOL gids, protocollen en tarieven, en links naar andere websites.

Documenten

 

Contact

  078-6814418

  infova@solambacht.nl