0-6 jaar

Een kind ontwikkelt zich maximaal als het plezier heeft! Het spelenderwijs uitdagen van het kind gebeurt de hele dag. Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind het uitgangspunt van onze begeleiding. Wij stimuleren de kinderen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in een uitdagende omgeving met doelgerichte activiteiten door middel van het spelen, leren en werken in thema’s.

unit A - peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is 4 dagdelen in de ochtend geopend. Onze peuterspeelgroep is VVE-gecertificeerd. We spelen, leren en werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. .

 

unit B - SIEM

Voor kinderen vanaf 3 jaar oud bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan SIEM, een speciaal lesprogramma voor 3-jarigen, uniek in Nederland.

 

 

unit B - groep 1 & 2

De kleutergroepen werken met hoeken en ateliers om het thematisch onderwijs betekenisvol te maken. Op het daltonplein hebben we meerdere grote ateliers waar kinderen uit verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en samen spelen, leren en werken.

 

 

unit B - TSO

Overblijven is leuk! Tussen de middag kan uw kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO) van SOL Villa Ambacht. De kinderen eten hun zelf meegebrachte lunch.

Contact

 

unit B - BSO

De Buitenschoolse opvang (BSO) is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar. Tijdens de BSO willen wij uw kind een fijne tijd bezorgen.


 

unit A - dagopvang

Een kind ontwikkelt zich maximaal als het plezier heeft! Op SOL Villa Ambacht worden verschillende vormen van opvang aangeboden, waarbij de focus voor de kinderen ligt op plezier. Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van de kinderen uitgangspunt van hun begeleiding. Wij stimuleren de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:

 

  • Motorische vaardigheden (bijv. leren lopen)
  • Cognitieve vaardigheden/verstandelijke ontwikkeling (bijv. ruimtelijk inzicht)
  • Taalontwikkeling (bijv. leren praten)
  • Creatieve vaardigheden (bijv. fantasiespel en omgaan met materialen)

 

Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige kindvriendelijke omgeving waarin zij de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen stimuleren. U zult merken dat bij de kinderopvang, net als in ons heel SOL, gewerkt wordt vanuit de daltonkernwaarden. Dit biedt een duidelijke structuur in de groepen zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Naast individuele aandacht voor de kinderen kijken we hoe kinderen functioneren binnen de groep. De pedagogisch medewerkers houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

 

Binnen de dagopvang zijn er twee opvangvarianten. De eerste variant is het pakket met 52 weken opvang, de tweede variant is een 40 schoolweken pakket. Er geldt een minimale afname van 1 dag per week (dit mogen ook 2 halve dagen zijn).

 

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

unit A - peuterspeelgroep

Bij de peuters gebruiken wij het VE programma van Uk&Puk. Dit programma stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen door actief spel. Daarnaast volgen onze peuters de doorgaande lijn van de daltonkernwaarden. De ontwikkeling hiervan komt aan bod binnen de dagelijkse gang van zaken, maar ook tijdens het thematisch werken.

 

Uk&Puk is een totaalprogramma waar we met tien thema’s werken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen. Te noemen taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. Het werken met deze methode leert kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden. Naast het vaste dagprogramma dat u van ons gewend bent zullen wij ook een gezonde lunch voor uw kind verzorgen.

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

unit B - SIEM

SIEM is een nieuwsgierig stokstaartje en stokstaartjes staan erom bekend dat ze alles willen onderzoeken én de hele dag willen spelen! Bij SIEM worden de kinderen gestimuleerd door middel van een uitdagende omgeving. Voor elk kind is er persoonlijke aandacht en begeleiding. Kinderen maken spelenderwijs kennis met de structuur van het schoolgaan waardoor er een betere aansluiting met het onderwijs is. De groep 3-jarige krijgt deze ‘leer’-stof aangeboden door een leerkracht en een pedagogisch medewerker.

 

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

unit B - groep 1 & 2

Ieder kind is uniek! Daar staan wij voor. Dit betekent dat we zullen differentiëren in alle mogelijke vormen. Daltononderwijs is een onderwijsvorm die veel ruimte biedt voor differentiatie. We komen tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de individuele onderwijsbehoeftes en het niveau van de kinderen in de groep. We werken met actieplannen. Hier staat per vak in beschreven welke leerlingen basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie krijgen. Er zijn verschillende niveaugroepen in de klas en in sommige kinderen hebben een individuele leerlijn.

 

We gebruiken bij de kleuters veel afwisselende werkvormen en werken met korte kringmomenten. Tijdens deze momenten worden instructies gegeven of reflectieactiviteiten gedaan. Hierbij worden ook regelmatig coöperatieve leerstrategieën ingezet om alle kinderen actief te betrekken bij het instructiemoment. Naast de grote kring worden er tijdens de werkmomenten ook meerdere instructies in kleine kringen / groepjes gegeven. Tijdens het inloopwerk begeleidt de leerkracht de kinderen individueel.

Inschrijven

 

unit B - TSO

Tijdens de TSO kan je energie opdoen en je eigen invulling geven aan sport, creatief of ontspanning (binnen en/of buiten). De TSO vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen en daarom vinden wij het belangrijk dat ze zich hierbij kunnen ontspannen en de gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Naast voldoende tijd om gezamenlijk te eten, bieden onze TSO medewerkers natuurlijk ook leuke activiteiten en spelmateriaal aan. Er wordt gedanst, gebouwd, geknutseld en nog veel meer. Ook is er tijd om te ontspannen of lekker buiten te spelen, waar verschillende sport- en spelactiviteiten worden aangeboden. Daarbij sluiten we aan bij de dalton kernwaarden en het pedagogisch klimaat van ons SOL. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee. Samen eten is op deze manier een sociaal gebeuren en een prettige invulling van de lunch!

 

Er is keuze uit een contract met structurele of flexibele dagen.

Contact TSO

Informatie en tarieven

Inschrijven

 

unit B - BSO

De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Tijdens de buitenschoolse opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen.

 

De kinderen bepalen zelf wat ze die middag gaan doen. Soms willen kinderen even “niets”, bijvoorbeeld als ze het na een lange schooldag prettig vinden om even niet te hoeven meedoen met activiteiten. Voor de kinderen, die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod, waaruit ze zelf mogen kiezen. Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in samenspraak met de kinderen het thema bepaald, welke aansluit bij hun behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en diversiteit van het aanbod. Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel en SOLve|IT activiteiten aan. Deze sportieve en onderzoekende activiteiten passen binnen onze daltonvisie van betekenisvol spelen en leren.

 

Er zijn verschillende vormen en mogelijkheden voor de buitenschoolse opvang van uw kind. We bieden een flexibel pakket en een standaard pakket aan. Voor meer informatie kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen.

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

Adres

unit A&B [0-6 jaar]

IJdenhove 236

3341 RL Hendrik-Ido-Ambacht

 

unit C|D|E [6-14 jaar]

Jan Wissenslaan 9

3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht

 

Postbus 243

3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten, zoals de SOL gids, protocollen en tarieven, en links naar andere websites.

Documenten

 

Contact

  078-6814418

  infova@solambacht.nl